Charles J. Chaput

  • Đồng cảm với ma quỷ

    Leszek Kolakowski là một người không bình thường của câu chữ. Là một nhà phê bình khắc nghiệt của Giáo Hội khi còn là một thanh niên, ông là một triết gia Mác-xít hàng đầu tại Balan cho đến khi ông đã hỏi quá nhiều câu hỏi khó chịu về đời sống Xô-viết dưới thời Stalin và đã bị lưu đày sang Phương Tây. Ông tiếp tục trở thành một người ái mộ Đức Gioan Phaolô II và là một trong những học giả vĩ đại của thế kỷ vừa qua.