Skip to main content

[Niềm Tin] Gương mặt là tấm gương của tâm hồn

“Diện mạo của bạn là tấm gương của bản thiết kế nội tâm của bản thân bạn” như Jean Haner, một nhà nhân diện học nổi tiếng đã viết. Quả vậy, ông bà ta hay nói “xem mặt bắt hình dong”, tức là chỉ cần nhìn gương mặt thì có thể biết hết được con người của ai đó.

Subscribe to Xem Mặt Bắt Hình Dong