Skip to main content

Những Việc Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump Hứa Sẽ Thực Hiện Trong 100 Ngày Đầu Tiên

New York, Hoa Kỳ, 10/11/2016 (MAS) – Trong nhiều tháng của chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump đã đưa ra những vấn đề chính mà ông mong muốn đề cập trong 100 ngày đầu tiên của mình trong cương vị tổng thống. Giờ đây, sau chiến thắng bầu cử đầy kinh ngạc của mình trước Bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ, các kế hoạch của ông sẽ trở thành thực tế - những chương trình cụ thể cho Nhà Trắng Đảng Cộng Hoà mới.

Subscribe to 100 Ngày Đầu Tiên