Skip to main content

Disney Chính Thức Mua Lại 21st Century Fox Với Giá 52 Tỷ USD

California, 15/12/2017 (Tinhte) - Tháng 9/2009 Disney mua lại Marvel, tháng 10/2012 Disney mua lại Lucasfilm, và giữa tháng 12 năm nay, Disney đã chính thức mua lại hãng phim 21st Century Fox với giá hơn 52 tỷ USD. Chính xác hơn, Disney mua lại 21st Century Fox với số tiền 66.1 tỷ USD, trong đó gồm 52.4 tỷ USD giá trị cổ phiếu của Fox và 13.7 tỷ USD cho các khoản nợ của Fox.

Subscribe to 21st Century Fox