Skip to main content

Đức Giáo Hoàng mời gọi sáng kiến 24 Giờ Cho Chúa

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ người Công Giáo trên khắp thế giới hãy tham gia vào sáng kiến 24 Giờ Cho Chúa, và hiệp nhất về mặt thiêng liêng với những quốc gia đang bị cấm những cuộc gặp gỡ đông người vì sự bùng phát nạn dịch coronavirus.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chủ Sự Nghi Thức Sám Hối Mùa Chay Tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Vatican, 18/03/2017 (MAS) – Vào tối Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự một nghi thức sám hối tại Đền Thờ Thánh Phêrô trước sáng kiến “24 Giờ Cho Chúa”.

Trong nghi thức này, Đức Thánh Cha đã cử hành Bí Tích Hoà Giải cho 7 hối nhân với việc xưng tội và tha tội cá nhân.

Những người này gồm 3 người đàn ông và 4 người phụ nữ, tất cả đều là giáo dân. Một thông cáo báo chí từ Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh đã cho biết việc giải tội diễn ra trong khoảng thời gian 50 phút.

Subscribe to 24 Giờ Cho Chúa