Skip to main content

Người Công Giáo kêu gọi cầu nguyện và các chính sách di dân an toàn sau khi phát hiện 39 thi thể tại Essex

Brentwood, Anh Quốc (MAS) – Trước làn sóng phát hiện thi thể của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông trong một chiếc xe đông lạnh loại vừa ở miền đông Nước Anh vào Thứ Tư, người Công Giáo kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như các phương tiện an toàn hơn cho người di dân và những người tìm kiếm tị nạn tại Châu Âu.

Subscribe to 31 Người Chết Tại Essex