Skip to main content

Đây Là Những Nền Kinh Tế Có Sức Sáng Tạo Nhất Thế Giới

Có một điều gì đó về những nước Bắc Âu này.

Trong cuộc chiến ý tưởng, Thuỵ Điển vươn lên Hàng 2 và Phần Lan len lỏi vào được Top 5 của Chỉ Số Sáng Tạo Bloomberg 2017, một chỉ số đánh giá các nền kinh tế sử dụng các yếu tố gồm việc nghiên cứu và phát triển đang sử dụng và sự tập trung vào các công ty công nghệ cao nổi tiếng.

Subscribe to 50 Nền Kinh Tế Sáng Tạo Nhất Thế Giới