Skip to main content

Việc Thử Nghiệm 6 Giờ Làm Việc Một Ngày Ở Thuỵ Điển Gặp Rắc Rối: Quá Đắt Giá

Stockholm, Thuỵ Điển, 04/01/2017 (MAS) – Người Thuỵ Điển đang trông đợi một ngày làm việc 6 tiếng nhận được những tin xấu: chi phí đè nặng lợi ích.

Đây là thông tin theo sau những kết quả ban đầu của một cuộc thử nghiệm 2 năm được thực hiện tại Thành Phố Gothenburg của Thuỵ Điển, quê hương của thương hiệu Volvo. Để giảm tải thời gian 8 tiếng một ngày tại một nhà hưu dưỡng Svartedalen, thì thành phố đã phải thuê thêm 17 nhân sự với giá là 12 triệu kronor (2.2 triệu USD).

Subscribe to 6 Giờ Làm Việc