Skip to main content

Ông Macron Tổng Thống Pháp Sẽ Cùng Các Nhà Lãnh Đạo Ả Rập Khánh Thành Viện Bảo Tàng Louvre Adu Dhabi Mới

Abu Dhabi, Ả Rập Thống Nhất, 08/11/2017 (MAS) – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tham gia cùng các nhà lãnh đạo Ả Rập để khánh thành một viện bảo tàng Louvre Abu Dhabi mới.

Viện bảo tàng mới tại thủ đô của Ả Rập Thống Nhất (UAE) sẽ đón tiếp các quan chức vào tối Thứ Tư.

Subscribe to Ả Rập