Skip to main content

Án Phong Thánh Cho Cha Trương Bửu Diệp Được Mở

Vatican, 18/12/2014 (MAS) – Việt Nam sẽ sớm có một vị thánh mới. Bộ Phong Thánh Vatican đã bật đèn xanh cho việc mở tiến trình phong thánh cho Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, một linh mục đã tử đạo năm 1946 trong suốt Chiến Tranh Việt Nam lần thứ nhất trong khi nỗ lực cứu lấy những người trong giáo xứ của Ngài. Bộ Phong Thánh đã xác nhận với ĐGM Têphanô Tri Bửu Thiên GP Cần Thơ về tín hiệu xanh vào hôm 31/10/2014, nhưng tin tức thì chỉ mới được công bố gần đây.

Subscribe to Án Phong Thánh Cho Cha Trương Bửu Diệp