Skip to main content

Cha Sosa: Những cuộc tấn công chống lại Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắm vào việc ảnh hưởng lên mật nghị kế tiếp

Rôma (MAS) – “Những tấn công chống lại Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong giáo hội ngày nay” là “một cuộc chiến giữa những người muốn giáo hội mơ về bởi Công Đồng Vatican II và những người không muốn điều này”, Cha Arturo Sosa, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, đã nói trong Hiệp Hội Báo Chí Nước Ngoài tại Rôma vào ngày 16/9.

Satan Tồn Tại Bất Luận Vị Lãnh Đạo Dòng Tên Nghĩ Gì

Có lẽ vì Đức Giáo Hoàng là một người Dòng Tên, nên vị bề trên tổng quyền mới của Dòng Tên, Cha Arturo Marcelino Sosa Abascal, đang ngày được dành nhiều sự chú ý hơn bất cứ một người tiền nhiệm nào trước đó của Ngài đã từng nhận được. Đây là một điều gì đó thuộc về phúc lành hỗn tạp đối với Giáo Hội.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nói Với Dòng Tên Giáo Hội Cần Các Vị

Rôma, Ý, 25/10/2016 (MAS) – Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vào sáng nay (24/10) đã đến thăm các thành viên của Tổng Công Nghị 36 tại Tổng Hội Dòng Tên. Đón tiếp Đức Thánh Cha vào Công Nghị, Cha Tổng Quyền Arturo Sosa nói, “Thưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thay mặt buổi họp Dòng Tên GC36 con xin đón tiếp Đức Thánh Cha đến Buổi Họp này. Xin cám ơn Ngài đã đến nhà của chúng con.

Dòng Tên Bầu Cha Arturo Sosa, SJ, Làm Bề Trên Tổng Quyền

Rôma, Ý, 14/10/2016 (MAS) – Tổng Công Nghị Lần Thứ 36 Dòng Tên đã bầu chọn Cha Arturo Sosa Abascal, thuộc Tỉnh Dòng Venezuela, làm Bề Trên Tổng Quyền.

Cha Arturo Sosa sinh tại Caracas, Venezuela, vào ngày 12/11/1948. Ngài là Đại Biểu của Tổng Công Nghị cho các nhà Quốc Tế và

Công Tác của Dòng Tên tại Rôma. Ngài là một Tiến Sĩ Khoa Học Chính Trị từ Đại Học Central de Venezuela. Cha Arturo Sosa nói được tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh và hiểu tiếng Pháp.

Subscribe to Cha Arturo Sosa