Skip to main content

[Chiêm Niệm] Tầm Nhìn Đích Thực

"Trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" (Gioan 9: 25)

Bài Đọc Gioan 9:1-17

Tôi đôi lúc nghĩ rằng nếu được sống lại cuộc đời mình lần nữa, tôi sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật mắt. Thật vui khi là công cụ để giúp một người mù thể lý có thể nhìn thấy được! Tôi không thể trở thành một bác sĩ; nhưng tôi có thể giúp mang ánh sáng thiêng liêng đến cho người mù.

[Chiêm Niệm] Bên Trên và Vươn Xa

"Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh." (2 Ti-mô-thê 4:5)

Bài Đọc Thư Gửi Do Thái 6:9-12

[Chiêm Niệm] Thức Tỉnh Để Yêu Thương

"Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta." (Rô-ma 8: 38-39)

Bài Đọc Thánh Vịnh 52:8-9

[Chiêm Niệm] Những Nguồn Dự Trữ Thiêng Liêng

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Ðức Chúa, và có Ðức Chúa làm chỗ nương thân.  Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái”. (Giê-rê-mi-a 17: 7-8).

Bài Đọc Sách Tiên Tri Giêrêmia 17:5-8

[Chiêm Niệm] Xa Thêm Chút Nữa

"Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế." (1 Phê-rô 5:9)

Bài Đọc Thư 1 Phêrô 5:6-11

[Chiêm Niệm] Cơn Bão Đột Ngột

"Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu" (Thánh Vịnh 46: 2-3)

Bài Đọc Thánh Vịnh 46:1-7

[Chiêm Niệm] Mạnh Mẽ Hơn Bao Giờ Hết

Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Ðừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới." (Giô-suê 1:9)

Bài Đọc Sách Giô-suê 1:1-18

[Chiêm Niệm] Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Ðức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". (Mát-thêu 18:20-21)

Bài Đọc Sách Sáng Thế 18:23-33

Trong một tháng kể từ khi tôi bắt đầu tham gia vào hội thánh, một người bạn đã mời tôi tham dự một sự kiện do hội thánh tài trợ mang tên "Gặp gỡ Đức Kitô ". Tại sự kiện này, bài đọc của ngày hôm đó và đoạn trích Kinh Thánh đã tác động mạnh mẽ lên tôi.

[Chiêm Niệm] Một Ngôi Nhà Trên Trời

"Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó." (Gioan 14: 2-3)

Bài Đọc Gioan 14:1-6

[Chiêm Niệm] Những Người Noi Theo

"Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ." (Do Thái 13: 7)

Bài Đọc Thư Gửi Tín Hữu Do Thái 13:1-8

[Chiêm Niệm] Một Mùa Gặt Bội Thu

Hạt giống được gieo vào đất tốt tựa như ai đó lắng nghe Lời và hiểu Lời. "Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục" (Mát-thêu 13:23)

Bài Đọc Mát-thêu 13:1-23

[Chiêm Niệm] Thăng Trầm Cuộc Đời

“Những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40:31).

Bài Đọc Isaia 40:25-31

[Chiêm Niệm] Nở Rộ Trở Lại

“Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ” (Tv 91:3-4).

Bài Đọc Thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ 5:13:18

Subscribe to Chiêm Niệm