Skip to main content

Đức TGM Vigano nói về 'những gốc rễ của sự méo mó' của Công Đồng Vatican II và cách mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn cải cách Giáo Hội

Vị giám mục Công Giáo sáng giá và là một người nói sự thật, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, hiện đang bác bỏ nhiều giáo huấn lầm lạc vốn đã đi vào trong Giáo Hội trong và kể từ Công Đồng Vatican II. Với hành động giải thoát này, Ngài đặt Giáo Hội trên một con đường mới, xoá bỏ sự lầm lạc với sự thật Công Giáo toàn vẹn trong tầm nhìn.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Đừng sợ, vì Chúa Cha chăm sóc chúng ta

Vatican (MAS) – Trong bài suy tư của Ngài về bài Tin Mừng Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ, đừng sợ, đang vang vọng: Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, “đang liên tục giáo huấn các vị ấy ‘đừng sợ’, và mô tả ba hoàn cảnh rõ ràng” mà các vị đối diện

Thông điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô giữa cơn đại dịch: Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm

Vatican (MAS) – Khi nạn dịch coronavirus đang tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các Kitô Hữu và những người thiện chí rằng “cho đến khi chúng ta làm sống lại cảm thức trách nhiệm của chúng ta đối với người thân cận của mình và mọi người, thì những khủng hoảng kinh tế, tài chính, và chính trị nghiêm trọng sẽ vẫn tiếp tục”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020

"Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi” (Đnl 8:2). Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với lệnh truyền này của Moses: Hãy nhớ! Chỉ sau đó thôi ông Moses nhắc lại: “Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi” (c. 14). Kinh Thánh đã được trao ban cho chúng ta để chúng ta có thể vượt thắng được sự lãng quên Thiên Chúa của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2020

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12:4), như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho Tín Hữu Cô-rin-tô. Ngài nói tiếp: “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (c. 5-6). Sự đa dạng và sự hiệp nhất: Thánh Phaolô đặt hai từ dường như trái nghịch lại với nhau.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Thánh Gioan Phaolô II, một con người của cầu nguyện, sự gần gũi, và công lý

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II bằng việc dâng Thánh Lễ tại bàn thờ Vị Giáo Hoàng Ba Lan được chôn dưới Đền Thờ Thánh Phêrô có một số rất giới hạn ngừoi tín hữu tham dự, phụng vụ vào sáng Thứ Hai là Thánh Lễ đầu tiên mở ra cho công chúng sau gần 2 tháng giới hạn do bởi nạn dịch Covid-19.

Đức Giáo Hoàng: Chúng ta có một người Cha, chúng ta không mồ côi!

Vatican (MAS) – “Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang làm vệ sinh các bệnh viện, các ngả đường, những người đang xả thùng rác, những người đi đến từng nhà để nhận rác”. Đây là ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ VI Mùa Phục Sinh tại nguyện đường Santa Marta. Ngài tiếp tục nói, “Đó là một công việc mà không ai thấy, nhưng cũng là một công việc vốn cần thiết để tồn tại.

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các nghệ nhân

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ sáng Thứ Năm của Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh. Trong phần dẫn nhập Ngài hướng tư tưởng của Ngài đến các nghệ nhân mà ngày hôm qua Ngài nhận một lá thư từ một nhóm của họ cám ơn Ngài vì những lời cầu nguyện của Ngài:

Subscribe to Đức Giáo Hoàng Phanxicô