Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - "Thiên Chúa Thì Trẻ", Tựa Một Cuốn Sách Mới

Cuốn sách “Thiên Chúa Thì Trẻ” có một bài phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vốn đang nói với giới trẻ trên toàn thế giới. Cuốn sách sẽ được ra mắt bằng tiếng Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Brazil, Ba Lan, Croatia, Slovak, Slovania, Séc, và Tiếng Anh vốn sẽ sẵn sàng kịp thời gian cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ vào Tháng 10. Dưới đây là một vài trích dẫn từ tập sách.

Giới Trẻ là những ngôn sứ có cánh

Subscribe to God Is Young