Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Kinh Lạy Cha là tổng hợp của mọi lời cầu nguyện

Vatican (MAS) – Trong bài suy tư về Tin Mừng Chúa Nhật của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói các môn đệ muốn “kinh nghiệm cùng một phẩm chất” của việc cầu nguyện được thể hiện trong mối quan hệ của Chúa Giêsu với Chúa Cha. “Các vị thấy cầu nguyện là một chiều kích thiết yếu trong đời sống của Thầy các vị”, Đức Giáo Hoàng nói, khi nhấn mạnh rằng “mỗi một hành động quan trọng của Ngài đều mang nét đặc thù của những giai đoạn cầu nguyện mở rộng của Ngài”.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Lời cầu nguyện của Chúa đối diện với sự dữ trọn vẹn

Vatican, 16/05/2019 (MAS) – “Kinh nguyện Kitô Giáo không nhắm mắt lại trước cuộc sống”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Đó là một lời cầu nguyện con thảo, chứ không phải là một lời nguyện mồ côi”.

Đức Thánh Cha đã thực hiện những lời giảng này trong bài giáo lý trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Trong "Kinh Lạy Cha" chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của hết mọi người

Vatican, 28/03/2019 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu loạt bài suy tư về phần thứ hai của “Kinh Lạy Cha”, đoạn mà, Ngài nói, chúng ta dâng những nhu cầu của chúng ta lên Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện bắt đầu bằng những nhu cầu cụ thể

ĐGH Phanxicô - Xin cho Danh Cha cả sáng!

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Có vẻ như mùa đông đang qua đi và vì thế chúng ta trở lại Quảng Trường. Xin chào đón mọi người đến với Quảng Trường! Trong chương trình tái khám phá lại “Kinh Lạy Cha”, hôm nay chúng ta sẽ suy tư sâu hơn về lời nguyện đầu tiên trong bảy lời nguyện của kinh này, đó là “xin cho danh Cha cả sáng”.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta không giống như bất cứ ai trong chúng ta có thể

Vatican, 21/02/2019 (MAS) – Khi tiếp tục bài giáo lý về “Kinh Lạy Cha”, vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng nói với khách hành hương tập trung tại Hội Trường Phaolô VI là bước đầu tiên của kinh nguyện Kitô Giáo là đi vào trong mầu nhiệm tình cha của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy thưa lên với Thiên Chúa như là Cha

Vatican, 17/01/2019 (MAS) – Cụ thể hoá khái niệm “Cha”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đảm bảo với người tín hữu rằng Chúa “sẽ không giấu mặt Ngài với chúng ta” Ngài “cũng không tự khép lại chính Ngài trong sự im lặng” vì, như là Cha chúng ta, Ngài sẽ không bao giờ rời tầm mắt khỏi chúng ta và yêu thương chúng ta cách vô điều kiện ngay cả khi chúng ta nghĩ là chúng ta không xứng đáng.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Kinh Lạy Cha biến nỗi khổ của chúng ta thành cuộc đối thoại

Vatican, 13/12/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục bài suy tư của Ngài về Kinh Lạy Cha trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, gọi đó là “một lời cầu nguyện can đảm”.

“Tôi nói can đảm vì, nếu Đức Kitô đã không đề xuất lời kinh này, thì không một ai trong chúng ta lại có thể dám cầu nguyện cùng Thiên Chúa cách này”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Trong Thánh Lễ Tại Geneva: Sự Hiệp Nhất Tìm Thấy Trong Sự Tha Thứ

Geneva, 22/06/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Trung Tâm Hội Nghị Palexpo của Geneva vào chiều Thứ Năm, mang lại một thông điệp của sự tha thứ và con đường hướng đến sự hiệp nhất Kitô Giáo.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói về ba từ ngữ trong lời Kinh Lạy Cha của Chúa Giêsu: Cha, lương thực, và sự tha thứ.

Cha Chúng Con: Giáo Hội tập trung vào Thiên Chúa

Subscribe to Kinh Lạy Cha