Skip to main content

"Nếu Hoài Nghi Về Khuynh Hướng Đồng Tính, Thì Tốt Nhất Không Nhận Vào Chủng Viện"

“Nếu hoài nghi, thì tốt nhất không tiếp nhận họ”. Nói với các giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Ý, khi các vị đang tổ chức cuộc đối thoại 3 tiếng đồng hồ phía sau những cánh cửa khép kín nhân dịp Cuộc Họp Hội Đồng Giám Mục lần thứ 71, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về vấn đề cực kỳ tế nhị về việc tiếp nhận các chủng sinh bị đồng tính vào các chủng viện.

Subscribe to Linh Mục Đồng Tính