Skip to main content

Không Sống Cuộc Đời Đắt Giá...Cuộc Sống Sẽ Chỉ Là Rẻ Mạt

Có lẽ, theo thói thường, chúng ta đã quá quen với thái độ sợ tất cả mọi thứ phải trả giá đắt trong cuộc sống, đồng thời rất dễ bị cuốn hút bởi tất cả những gì giá rẻ hay sự hạ giá mà người ta mang lại. Đây là một thái độ mà dường như tất cả mọi người chúng ta đều dễ dàng bị mắc phải trong lối sống hiện đại ngày nay. Nhưng, ngoài câu chuyện về mặt tâm lý thuần tuý, thì thái độ này còn hàm chứa một bài học sâu sắc khác về cuộc sống mà mỗi người chúng ta đã vô tình hay cố ý lãng quên: bài học sống một cuộc đời đắt giá. 

Mất Lý Do...Điều Còn Lại Là Huỷ Diệt...

Chúng ta biết rằng con người sống và phát triển nhờ bởi lý tưởng, và thế giới phát triển tốt đẹp mỗi ngày một hơn nhờ những con người có lý tưởng cao đẹp đã can đảm chọn lựa và sống lý tưởng của mình cách trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu mất lý tưởng thì người ta chỉ còn lại lý do để sống và tồn tại, mà lý do là một điều sau cùng để dẫn người ta đến hành động và đưa ra những quyết định sau khi không còn lý tưởng.

Mất Lý Tưởng....Điều Còn Lại Là Lý Do...

Chúng ta biết rằng, mỗi một người trong cuộc sống này đều mang trong mình một hạt giống, hạt giống ấy có tên gọi là lý tưởng. Hạt giống này được nuôi dưỡng từ, trước hết là trong đời sống gia đình và sau đó đến trường học, các cộng đồng tôn giáo, và xã hội. Hạt giống này sẽ đối diện với rất nhiều nguy cơ: bị bóp chết, bị ngột ngạt, bị lấy đi, bị khô héo....và nếu nó không sinh hoa trái thì điều còn lại giữ cho người ta sống và phấn đấu là lý do.

Subscribe to Lý Tưởng