Skip to main content

Đức Giáo Hoàng: Nạn Buôn Người Là Tội Ác Chống Lại Con Người

Vatican, 13/02/2018 (MAS) - Lần đầu tiên trong lịch sủ của sự kiện, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã gặp gỡ gần 110 anh chị em sống sót, giới trẻ, và các thành viên của uỷ ban tổ chức Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện và Suy Tư ề Nạn Buôn Người. Chủ đề năm nay tập trung vào vai trò của giới trẻ trong tầm nhìn về Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới.

Đức Hồng Y Nichols: Hãy Gia Tăng Nỗ Lực Chống Lại Nạn Buôn Người

Vatican, 09/02/2018 (MAS) - Các nhà lãnh đạo Giáo Hội, chính phủ, cảnh sát, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều hơn nữa để giải quyết hiện tượng ngày càng gia tăng vè nạn bioon người. Đó là quan điểm của Đức Hồng Y Vincent Nichols thuộc tổng giáo phận Westminster, hiện đang có mặt tại Vatican vào tuần này để dự một cuộc họp của nhóm ‘Santa Marta’  về cuộc chiến chống lại tình trạng nô lệ và nạn buôn người hiện đại.

Đức Giáo Hoàng: Hãy Nâng Cao Nhận Thức Về "Thảm Hoạ" Nạn Buôn Người

Vatican, 08/11/2016 (MAS) – Vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên tiếng chống lại nạn buôn người trong một bài diễn văn trước các thành viên của RENATE: Tôn Giáo Trong Mạng Lưới Châu Âu Chống Lại Nạn Buôn và Khai Thác Con Người).

Nhóm đang có mặt tại Rôma để tham gia Đại Hội Châu Âu Lần Thứ II của họ, diễn ra vào Chúa Nhật. Chủ đề của đại hội năm nay là “Kết Thúc Nạn Buôn Người Bắt Đầu Từ Chúng Ta”.

Subscribe to Nạn Buôn Người