Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Giáo Hội phải luôn luôn mở ra, mở rộng, và đón tiếp

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bài giáo lý của Ngài bằng việc nói rằng Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại một hành trình dài của Lời Thiên Chúa. “Hành trình này”, Đức Giáo Hoàng nói, đã bắt đầu sau một “cuộc bách hại mạnh”. Trong cuộc bách hại này, các Kitô Hữu đã bị buộc phải bỏ trốn mang theo Lời với họ, thay vì bị nản lòng trong việc phúc âm hoá.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Một nhà truyền giáo không được ngăn cản công việc sáng tạo của Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Khởi điểm của bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là kinh nghiệm của Thánh Phêrô trong Sách Công Vụ Tông Đồ, đoạn Ngài có thị kiến về một tấm khăn trải bàn khổng lồ cột bốn góc có các loại động vật, bò sát và chim đang ngự từ trên cao xuống và một tiếng nói mời gọi Ngài ăn bữa ăn này.

ĐGH Phanxicô - Về Sách Công Vụ Tông Đồ

Bài Giáo Lý về Sách Công Vụ Tông Đồ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 12/06/2019.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Subscribe to Sách Công Vụ Tông Đồ