Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy trân quí những người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt trọng tâm bài giảng của Ngài về chủ đề gia đình, điều mà Ngài nói không chỉ được tạo thành từ người cha, người mẹ, anh em, cô dì chú bác và ông bà mà còn cả gia đình lớn hơn của những người đồng hành với chúng ta trên hành trình sống, tại nơi làm việc, hay trong học tập.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta

“Con trai của ta Absalom! Giá mà cha có thể chết thay con!” Đây là tiếng kêu khóc đớn đau của David, khi than khóc trước tin về cái chết của con trai ông. Sách Samuel Quyển Thứ II nói cho chúng ta về việc kết thúc một cuộc chiến lâu dài mà Absalom đã tạo ra chống lại chính cha ruột của mình, Vua David, để thay thế ông trên ngai.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thẩm quyền không phải ở việc ra lệnh mà ở việc nhất quán và làm chứng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt nền tảng bài giảng của Ngài vào bài Tin Mừng trong ngày đoạn Thánh Mác-cô nhấn mạnh rằng “Chúa Giêsu dạy như Đấng có thẩm quyền”. Khi Chúa Giêsu giảng dạy ở hội đường, thì tác giả tin mừng tập trung vào phản ứng nơi người dân về phản ứng nơi người dân về cách hành động “có thẩm quyền” của Ngài, không giống như những kinh sư.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hôm nay Giáo Hội ngợi khen "sự bé nhỏ"

Trong bài giảng trong Thánh Lễ hằng ngày tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói phụng vụ trong ngày “nói về những sự bé nhỏ; chúng ta có thể nói rằng ngày hôm nay là một ngày của sự bé nhỏ”. Bài Đọc thứ nhất, được trích từ sách Tiên Tri Isaiah bắt đầu bằng việc loan báo, “Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa đợi chờ mọi người, cả tốt và tồi tệ

Trong Bài Tin Mừng theo Thánh Luca vào Thứ Ba (05/11), Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người muốn tổ chức một buổi đại tiệc. Nhưng các vị khách của ông lại đưa ra những lời xin lỗi khác nhau và khước từ lời mời của ông. Thay vào đó, ông này sai các đầy tớ của ông đi gọi người nghèo và người què quặt đến đầy nhà mình và vui hưởng buổi thiết đãi của ông.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Trong cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ, hãy chọn ơn cứu độ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi người Kitô Hữu hãy xin Chúa ban ánh sáng để biết rõ điều gì đang xảy ra ở trong chúng ta. Trong bài giảng Lễ của Ngài, sáng Thứ Sáu, tại Nguyện Đường Santa Marta, Ngài đã suy tư về Bài Đọc Thứ Nhất đoạn Thánh Phaolô nói với Tín Hữu Rôma về cuộc chiến nội tâm liên lỉ bên trong Ngài giữa lòng khao khát làm điều thiện và không làm điều đó.

ĐGH Phanxicô - Cổ võ một nền văn hoá hy vọng bằng việc chăm sóc người già và người trẻ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với người tín hữu vào Thứ Hai (30/09) rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Người giống như một ngọn lửa bừng cháy. Ngài nói là bất chấp sự việc là dân Người phản lại Ngài và lãng quên Ngài, nhưng tình yêu của Ngài là như thế khi lời hứa ơn cứu độ vẫn tiếp tục được mang lại cho mỗi và mọi người chúng ta.

ĐGH Phanxicô - Niềm tin nguội lạnh biến đời sống chúng ta thành nghĩa trang

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Năm khi mời gọi người tín hữu đừng hài lòng bản thân họ với một kiểu bình an nội tâm giả tạo vốn không sinh hoa trái.

Khi suy tư về bài đọc từ Sách Haggai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về việc Thiên Chúa đã kêu gọi dân của Ngài suy tư về hành vi của họ và thay đổi nó thế nào bằng cách làm việc để tái thiết lại Nhà Thiên Chúa.

Trì hoãn sự hoán cải

ĐGH Phanxicô - Lòng thương cảm là ngôn ngữ của Thiên Chúa

Vào Thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi người tín hữu hãy mở tâm hồn họ ra cho lòng thương cảm. Khi nói trong bài giảng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, Ngài đã mời gọi những người hiện diện đừng “khép bản thân họ lại” trong sự thờ ơ.

ĐGH Phanxicô - Hãy cầu nguyện cho người trong chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Casa Santa Marta vào Thứ Hai (16/09), lần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, và mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những người trong chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị, thay vì thoá mạ họ.

Hãy cầu nguyện cho những người trong chính phủ và các chính trị gia, để họ “có thể làm việc vì thiện ích chung”.

ĐGH Phanxicô - Tội lỗi làm cho linh hồn già nua, Thần Khí làm cho tươi trẻ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Chúa Thánh Thần, tác nhân chính của đoạn Tin Mừng trong ngày, Ngài nói. Ngài nói trong bài giảng Lễ vào sáng Thứ Ba (28/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Khi nói về diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi về Trời, Đức Giáo Hoàng nói Ngài đã mang lại cho chúng ta một bài giáo lý thật sự về Chúa Thánh Thần.

ĐGH Phanxicô - Sự bình an của Chúa Giêsu giống như sự bình lặng của biển

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy xét đến vấn đề về việc làm thế nào mà chúng ta hoà giải những “gian truân” và những bách hại mà Thánh Phaolô phải chịu, có liên quan đến trong bài đọc thứ nhất; với sự bình an mà Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ của Ngài trong những lời sau cùng của Ngài trong Bữa Tiệc Ly, “Thầy ban cho anh em bình an, bình an của Thầy ban cho anh em”, đã được ghi chép trong Bài Tin Mừng.

Subscribe to Santa Marta