Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Có tinh thần nghèo khó là sự tự do đích thực

Vatican (MAS) – Trong bài giáo lý của Ngài về Mối Phúc thứ nhất – “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ” – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “có một sự nghèo khó mà chúng ta phải chấp nhận, đó là sự nghèo khó về sự hiện hữu của chúng ta; và một sự nghèo khó mà chúng ta phải tìm kiếm, ngoài những sự thuộc về thế gian này”.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy sống những thử thách bằng cách gắn chặt vào Đức Kitô

Vatican (MAS) – Một Năm Mới nhưng là một sự tiếp tục bài giáo lý về Sách Công Vụ Tông Đồ. Các khách hành hương và du lịch đã tham gia cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Hội Trường Phaolô VI vào Thứ Tư để nghe Ngài thực hiện một bài giảng khác về Sách này, đoạn cho thấy Thánh Phaolô tiếp tục hành trình của Ngài không chỉ bằng đường bộ mà còn bằng đường biển.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Các đôi đã kết hôn, người giáo dân, những khuôn mẫu của niềm tin

Vatican (MAS) – Vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung của Ngài đã tập trung sự chú ý của Ngài avof hành trình của Thánh Phaolô đi Cô-rin-tô, và sự đón tiếp từ vợ chồng ông Aquila và Priscilla, những người giống như vị Tông Đồ, là những người du mục.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Luôn xây dựng những chiếc cầu, đừng gây hấn

Vatican (MAS) – Xây dựng những chiếc cầu với những người không tin hay với những người có niềm tin khác với chúng ta. “Luôn xây dựng những chiếc cầu, luôn đi ra, không gây hấn”. Đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài vào Thứ Tư khi Ngài tiếp tục Bài Giáo Lý của Ngài về Sách Công Vụ Tông Đồ.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Giáo Hội phải luôn luôn mở ra, mở rộng, và đón tiếp

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bài giáo lý của Ngài bằng việc nói rằng Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại một hành trình dài của Lời Thiên Chúa. “Hành trình này”, Đức Giáo Hoàng nói, đã bắt đầu sau một “cuộc bách hại mạnh”. Trong cuộc bách hại này, các Kitô Hữu đã bị buộc phải bỏ trốn mang theo Lời với họ, thay vì bị nản lòng trong việc phúc âm hoá.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Một nhà truyền giáo không được ngăn cản công việc sáng tạo của Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Khởi điểm của bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là kinh nghiệm của Thánh Phêrô trong Sách Công Vụ Tông Đồ, đoạn Ngài có thị kiến về một tấm khăn trải bàn khổng lồ cột bốn góc có các loại động vật, bò sát và chim đang ngự từ trên cao xuống và một tiếng nói mời gọi Ngài ăn bữa ăn này.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Giáo Hội sơ khai là khuôn mẫu cho mọi cộng đoàn Kitô Hữu

Trong bài giáo lý của Ngài trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thánh Luca cho chúng ta thấy Giáo Hội tại Jerusalem “như là khuôn mẫu của mọi cộng đồng Kitô Giáo”. Suy tư của Ngài dựa trên đoạn từ Sách Tông Đồ Công Vụ: “Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện” (2:42).

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, sức mạnh của Lời Ngài

Vatican, 19/06/2019 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung tuần này được thực hiện tại Quảng Trường Thánh Phêrô dưới cái nắng chói chang, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý của Ngài về Tông Đồ Công Vụ, tập trung cách cụ thể vào ngày Hiện Xuống.

Cầu nguyện và hơi thở

Subscribe to Triều Yết Chung