Skip to main content

Hơn 250,000 Người Tại Anh Đang Vô Gia Cư

Hơn 250,000 người tại Anh đang ở trong tình trạng vô gia cư hoặc thiếu chỗ ở lâu dài, theo Shelter cho biết.

Đưa ra những con số để đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm của tổ chức vào Thứ Năm, tổ chức bác ái này ước chừng có khoảng 255,000 người đang sống trong các nhà trọ hoặc những nơi ở tạm bợ khác, hoặc ngủ ngay trên đường phố.

Đức Hồng Y Nichols: Sự Gia Tăng 'Tình Trạng Vô Gia Cư Âm Thầm' Tại Anh Quốc

Westminster, Anh Quốc, 08/11/2016 (MAS) – Trong bài diễn văn của Ngài với các tổ chức bác ái Công Giáo, MPs và những người cổ võ tại Mạng Lưới Hành Động Xã Hội Caritas hàng năm, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám Mục Westminster, đã tập trung vào con số gia tăng người vô gia cư tại Anh và, đặc biệt con số gia tăng ở điều mà Ngài dùng từ là ‘tình trạng vô gia cư âm thầm’. Các con số chính thức cho thấy rằng số người ngủ trên nền thô đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010 và tăng khoảng 30% chỉ một năm ngoái mà thôi.

Subscribe to Vô Gia Cư