Skip to main content
Luật cuốn hút về tư tưởng

Chúng Ta Là Nam Châm

Hãy xem chính bạn là một thỏi nam châm cuốn hút bản chất của điều mà bạn nghĩ và cảm nhận. Và vì thế, nếu bạn cảm thấy mập, thì bạn không thể cuốn hút sự mảnh mai. Nếu bạn cảm thấy nghèo, thì bạn không thể cuốn hút sự thịnh đạt, và tương tự như thế.(*)

Nếu quan sát kĩ cuộc sống của mình, ta sẽ thấy nhiều khi mọi sự kỳ diệu ập đến trong một ngày, và cũng nhiều khi mọi tai hoạ ập đến trong một ngày. Bạn cảm thấy không thể hiểu và không thể giải thích vì sao lại có chuyện như thế, vậy thì đây chính là quy luật giúp bạn hiểu được những gì đang diễn ra nơi cuộc sống của bản thân, để từ đó bạn cần biết điều chỉnh cách nghĩ và cách cảm cho đúng để cuốn hút lấy điều đúng. Bằng không, bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho những suy nghĩ và cảm giác mông lung, tiêu cực, và có tính huỷ diệt, bởi chắc chắn mọi điều ấy sẽ xảy ra theo cách bạn nghĩ và cảm nhận. Đành rằng cuộc sống không tránh khỏi những lúc ta suy nghĩ tiêu cực và cảm nhận thấy sự tiêu cực, song người khôn ngoan là người biết thức tỉnh ngay lập tức để điều chỉnh kịp thời và hướng tư tưởng và cảm nhận của ta sang một chiều kích khác tốt đẹp và xây dựng hơn. Vậy tại sao có thể vui hưởng những tư tưởng và cảm giác tốt lành và bình an, trong khi lại phải chịu đựng những điều tiêu cực và có tính huỷ diệt? Đó chính là chọn lựa của bạn!

Joseph C. Pham

(*) Esther & Jerry Hicks - Tác giả sách bán chạy nhất do New York Times - Tổng Hợp Luật Hấp Dẫn - Hay House, INC.