Skip to main content
Lý tưởng cần đồng bạn (New Zealand Embassy Fan page)

Mất Lý Tưởng....Điều Còn Lại Là Lý Do...

Chúng ta biết rằng, mỗi một người trong cuộc sống này đều mang trong mình một hạt giống, hạt giống ấy có tên gọi là lý tưởng. Hạt giống này được nuôi dưỡng từ, trước hết là trong đời sống gia đình và sau đó đến trường học, các cộng đồng tôn giáo, và xã hội. Hạt giống này sẽ đối diện với rất nhiều nguy cơ: bị bóp chết, bị ngột ngạt, bị lấy đi, bị khô héo....và nếu nó không sinh hoa trái thì điều còn lại giữ cho người ta sống và phấn đấu là lý do.

Nếu không còn hạt giống lý tưởng cao đẹp và cống hiến, thì lý do sẽ lên ngôi, đây là qui luật tất yếu. Người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để thoái thác, biện hộ cho những sai lầm, sự tối tăm, sự ươn lười, thiếu sáng tạo, thiếu nhiệt huyết, và thiếu cống hiến của bản thân trong sứ vụ của mỗi người, bất luận đó là ai, kể cả đó là các bậc đang sống trong đời sống tu trì ở mọi tôn giáo. Đặc biệt, nếu điều này xảy ra nơi người có tầm ảnh hưởng tinh thần của số đông như các bậc tu trì, thì có lẽ nó còn dẫn đến một hệ luỵ khủng khiếp khác là họ dập tắt luôn cả lý tưởng và mầm sáng tạo nơi những người trẻ mà họ được uỷ thác cho chăm sóc và dẫn dắt, thậm chí còn làm hư hỏng người trẻ bởi lối sống thiếu gương mẫu và lý tưởng cao cả của mình.

Một người không còn lý tưởng thì sẽ đưa ra đủ mọi thứ lý do để gây khó dễ cho chính bản thân mình trước những đòi hỏi của thời cuộc, công việc, cuộc sống, và hoàn cảnh cá nhân. Họ không chấp nhận để nỗ lực nếu không thoả những điều kiện mà họ đặt ra, và nếu thoả, thì họ sẽ làm như thể đó là một thứ lý do khác cho sự tìm kiếm hư vinh của bản thân mình: quyền lực, tiền tài, sự nổi tiếng...

Người không còn lý tưởng sẽ không có một tia hy vọng và một chân trời nào mở ra trước mắt. Tất cả đối với họ là một bóng mây mù mịt tối bao phủ hết tầm nhìn, chân trời của họ bị giới hạn trong chính bản ngã của họ, trong những những khát vọng thuộc về cái tôi của họ. Họ không muốn hy sinh, họ không muốn cống hiến, họ không có nhu cầu đem lại cho người khác hay khích lệ người khác ngoài những lời ma mị và mang tính lừa phỉnh để tất cả những người đi tìm lý tưởng thật bị rơi vào sự ảo tưởng hay vọng tưởng vô ích.

Nếu bạn thấy mình hôm nay đã bị mất đi lý tưởng, mất hết động lực và ước muốn cao đẹp, thì hãy can đảm làm lại từ đầu. Hãy làm cho cuộc sống của bạn thêm tươi bởi những lý tưởng thật cao đẹp và mang tính xây dựng cộng đồng, dù đó là một lý tưởng nhỏ bé, hãy mạnh dạn và thực hiện nó. Hãy nhớ thật rõ, nếu bạn cần một lý do để làm điều gì đó cao đẹp, thì đó là lý do chứ không phải lý tưởng.

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào." (Mt 23:13)

Joseph C. Pham