Skip to main content
(Getty Images)

[NGHIÊN CỨU] Giúp Đỡ Người Khác Sẽ Sống Thọ Hơn Người Không Giúp Ai

Giúp đỡ người khác không chỉ là một việc làm theo lệnh truyền phải làm, việc này còn có thể kéo dài đời sống của bạn, theo một nghiên cứu mới. Một cuộc nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Evolution and Human Behavior phát hiện rằng người thi thoảng nhìn đến và chăm sóc người khác thì sống lâu hơn người không làm gì cả.

Các nhà nghiên cứu đã nhìn đến dự liệu sống của hơn 500 người ở độ tuổi 70 đến 103. Trong số những người này đều là những bậc ông bà là những vị lại không phải là những người chăm sóc chính cho con cháu của họ, nhưng vẫn trông nom chúng thi thoảng. Các nhà nghiên cứu cũng nhìn đến một người mà không có con cái nhưng lại chăm sóc người khác trong nhóm xã hội của họ.

Những người trong cuộc nghiên cứu đều được theo dõi trong vòng gần 20 năm trời. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng các bậc ông bà biết trông nom con cháu họ, và những người già khác đang giúp các con trưởng thành của mình, đều rất có thể là sống lâu hơn 10 năm sau cuộc phỏng vấn đều tiên của họ ngay lúc khởi đầu của cuộc nghiên cứu. Trong số những người không thực hiện bất cứ một sự chăm sóc nào theo kiểu này, thì một nửa trong số đó đã chết sớm 5 năm sau cuộc phỏng vấn ở khởi đầu cuộc nghiên cứu.

Ngay cả bên ngoài gia đình, mang lại sự chăm sóc thì sẽ có lợi ích sống thọ. Trong số những người già chăm sóc người khác trong mạng lưới xã hội của họ, thì khoảng một nửa sống thêm 7 năm sau cuộc phỏng vấn đầu tiên. Những người không làm gì thì chỉ có được 4 năm sau cuộc phỏng vấn.

“Khuôn mẫu này cho thấy rằng có một mối liên hệ không chỉ giữa việc giúp và các hiệu ứng lợi ích sức khoẻ, mà còn giữa việc giúp và sự sống”, các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo nghiên cứu.

Vài cuộc nghiên cứu đã nhìn vào mối liên hệ giữa bậc ông bà và việc sống lâu hơn. Một số cuộc nghiên cứu đã cho thấy việc chăm sóc còn cò thể cải thiện chức năng nhận thức của bậc ông bà và cả nguy cơ bị suy sụp tinh thần. Các tác giả của cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng việc chăm sóc có thể mang lại lợi ích sức khoẻ cho người thậm chí ở ngoài các mối quan hệ gia đình.

Cuộc nghiên cứu không thể xác định việc chăm sóc người khác thì hoàn toàn gia tăng tuổi thọ, nhưng chứng cứ từ lâu đã cho thấy rằng có một nhóm xã hội có thể cải thiện kết quả của một người. Các nhà nghiên cứu tin rằng những cảm xúc tích cực được kinh nghiệm từ việc giúp đỡ người khác có thể giúp chống lại những tác động tiêu cực của những cảm xúc như stress. Nhiều cuộc nghiên cứu cần thiết để hiểu hoàn toàn cơ chế nằm dưới những lợi ích sức khoẻ của việc giúp người khác.

Cuộc nghiên cứu nhấn mạnh rằng dành toàn thời gian chăm sóc có thể tạo nên nhiều căng thẳng hơn và thiếu nguồn lực đối với người già, và điều đó nhấn mạnh một sự quân bình là quan trọng. Nhưng điều mấu chốt vẫn còn đó: Giúp người khác là xứng đáng cho một cuộc sống khoẻ và sống thọ.

Joseph C. Pham (Theo TIME)