Skip to main content
Thời gian sống hay chết là chọn lựa của mỗi người (Pixabay)

Thời Gian Sống hay Thời Gian Chết?

Không ai phủ trong chúng ta có thể nhận sự thật này là chúng ta đang sống trong thời gian và lệ thuộc vào thời gian, và thời gian không lệ thuộc vào ai cả. Chúng ta tạo ra hệ thống thời gian để rồi cuối cùng để cho chính nó kiểm soát và giới hạn chúng ta. Thế nên, làm chủ thời gian hay trở thành tù nhân của thời gian là thái độ chọn lựa của mỗi người chúng ta.

Theo Robert Greene, "có hai loại thời gian trong cuộc sống của chúng ta: thời gian chết, khi người ta bị động và đợi chờ, và thời gian sống, khi người ta học tập, hành động và tận dụng mọi phút giây".

Chúng ta kinh nghiệm rất rõ điều này, nhất là trong bối cảnh xã hội yêu thích sự thụ động và cổ xuý cho sự biếng nhác của chúng ta, thì đa phần chúng ta chọn lựa thời gian chết. Thậm chí, có người còn tìm cách để "giết thời gian". Sống trong thời gian chết, hành trình đời sống của chúng ta, bất luận chúng ta đang là ai, sống trong bậc sống nào, giàu hay nghèo đều là một hành trình đi về phía hư vô và thất bại. Chúng ta điền vào thời gian trống của chúng ta bằng những thứ lương thực vô bổ cho tinh thần, thể xác, và tư tưởng của chúng ta. Chúng ta huỷ diệt chính mình bằng việc chọn thời gian chết. Chúng ta không cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì, và chính bản thân không tìm đâu ra ý nghĩa của sự hiện hữu của mình. Chúng ta đợi chờ ai đó làm cho đời chúng ta có ý nghĩa thay vì chủ động tạo ra ý nghĩa trong thời gian.

Người chọn thời gian sống thì ngược lại, đối với họ, mỗi phút giây đều là một thời khắc có ý nghĩa, họ tự tạo ra ý nghĩa cho từng phút giây chứ không phải thụ động đợi chờ ai đó hay một phép mầu nào đó mang lại cho cuộc sống của họ một chút ý nghĩa nào đó. Họ nỗ lực học tập, làm việc, và tư duy để sáng tạo chứ không phải để phá huỷ, để phát triển chứ không phải để thoái lui, để trưởng thành hơn ...Tắt một lời, người chọn thời gian sống là đang chọn lựa sống trong thời gian, sống một cách ý nghĩa nhất trong thời gian, và như thế, mỗi chấm thời gian hiện tại là một chấm đi vào trong vĩnh cửu, một vĩnh cửu đầy ánh sáng và niềm vui, đầy hạnh phúc và vinh quang.

Vậy nên, để có một cuộc sống ý nghĩa, mỗi người chúng ta được mời gọi để sống thật trọng vẹn từng phút giây của hiện tại, nỗ lực hết sức để sống cách có ý nghĩa nhất qua việc làm, học tập, suy tư, và những việc lành khác. Dù cuộc sống có đang đầy đau khổ và đầy những khó khăn trước mắt, thì chúng ta vẫn luôn tỉnh thức để ở trong thời gian một cách tích cực, đầy đam mê, đầy sức sống, đầy sự sáng tạo, thay vì ngồi đó đợi thời gian qua mau trong thụ động và chết chóc.

"Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6:34).

Joseph C. Pham