Skip to main content
Tìm kiếm sự khôn ngoan (Moyan Brenn/Flickr)

Tự Do Kiểu Nổi Loạn

Thời gian này, trên môi của các bạn trẻ và nhiều người lớn hay thích nói câu nói "mình thích thì mình....", mà bề ngoài nghe có vẻ như một kiểu tự do nào đó mà người ta đang vui hưởng, nhưng thực ra là một thứ dung túng và vô độ. Đúng, tự do là một quà tặng vô cùng cao quý mà bất cứ một người có phẩm giá nào đều xứng đáng được hưởng, không phân biệt một ai. Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, sống sao thì sống...Tự do đúng đắn luôn đi kèm với bổn phận và trách nhiệm.

Có quá nhiều người ngày nay, kể cả những người tự cho mình là "có học thức", "thầy dạy người khác", đang cố tình không muốn và không chấp nhận tự do theo nghĩa đúng này, mà đang cổ suý cho một một kiểu tự do bạo loạn, nổi loạn, muốn phá tung hết mọi rào cản luân lý, đạo đức, nhân bản, trách nhiệm...Đặc biệt trong thời kỳ công nghệ mạng xã hội đang ở đỉnh cao như hiện nay, khi mà người ta thoải mái muốn làm gì hay nói gì cho cả thế giới biết. Chính vì vậy, đây là điểm mà nhiều người rơi vào, một sự tự do mang tính nổi loạn và tâm thần, mất kiểm soát bản thân, và mất kiểm soát cảm xúc.

Nhân danh sự tự do mang tính nổi loạn, người ta làm những chuyện bất công cả với chính bản thân, nên người ta cũng sẵn sàng ra tay bất công với người khác: thoá mạ danh dự, hạ thấp uy tín, phao tin lệch lạc, viết những lời nhố nhăng, đăng tải những hình ảnh mà đôi khi kèm theo những lời bình luận hết sức ngắn não, "tay nhanh hơn não"....Người ta tưởng thế là tự do, nhưng sự tự do giả tạo này dẫn người chấp nhận nó đi vào một hành trình tự huỷ diệt, tự hạ thấp chính bản thân mình, tự tầm thường hoá, tự làm cho mình nên vong thân, tự tha hoá...Bởi một người đã không biết thế nào là tự do, không tôn trọng sự tự do, không tôn trọng bản thân, thì người ta không thể làm điều đó với bất cứ một ai, kể cả với anh em họ.

"Những lý luận quanh co
khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
Kẻ ngu đần thử thách Ðấng Quyền Năng
sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.

Tâm hồn gian ác, Ðức Khôn Ngoan chẳng ngự vào;
xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
Ðức Khôn Ngoan không cư ngụ." (Kn 1:3-4)

Joseph C. Pham