Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Kêu Gọi Các Giám Mục Hãy Nuôi Dưỡng Sự Biện Phân

Vatican, 15/09/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Năm đã kêu gọi các Giám Mục hãy nuôi dưỡng điều mà Ngài gọi là một “thái độ lắng nghe” và tránh bị “giam hãm bởi sự hoài niệm”.

Nói với các Giám Mục Công Giáo từ khắp toàn cầu là những vị được bổ nhiệm vào năm ngoái, Đức Giáo Hoàng tập trung vào sự cần thiết của sự biện phân.

Subscribe to Biện Phân