Skip to main content

Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để thảo luận về nạn lạm dụng trẻ em

Vatican, 13/09/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu tập hết mọi Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới về dự một cuộc họp tại Rôma để thảo luận về việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em và những người lớn mỏng giòn.

Thông báo đã được thực hiện bởi Phó Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Paloma García Ovejero, tại buổi họp báo nói về cuộc họp của Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn đã kết thúc vào sáng Thứ Tư.

Phiên Họp Thứ 23 Của Hội Đồng Hồng Y Kết Thúc

Vatican, 28/02/2018 (MAS) – Ông Greg Burke, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Hội Đồng Hồng Y đang tiếp tục thảo luận về cuộc cải tổ giáo triều.

Trong một buổi họp báo được tổ chức vào chiều nay theo giờ Vatican tại Văn Phòng Báo Chí, vị phát ngôn viên Vatican đã thông báo cho các phóng viên biết về Phiên Họp Thứ 23 của “Hội Đồng Hồng Y”, thường được gọi là “C9”, đã bắt đầu vào Thứ Hai và kết thúc vào chiều nay tại Vatican.

Đức Giáo Hoàng Gặp Các Hồng Y Cố Vấn Trong Phiên Họp Đầu Tiên Năm 2018

Vatican, 27/02/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ Hội Đồng C9 các Hồng Y lần đầu tiên trong năm 2018 để tiếp tục việc nghiên cứu cải tổ Giáo Triều Rôma của các Ngài, với một sự tập trung đặc biệt về những thánh bộ chính.

Cuộc họp thứ 23 của nhóm được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập vào Tháng 9/2013 đã bắt đầu vào Thứ Hai và theo kế hoạch sẽ kết thúc vào Thứ Tư.

Đức Hồng Y Parolin: Năm 2018 Sẽ Là Năm Về Giới Trẻ và Gia Đình Đối Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vatican, 12/01/2018 (MAS) – Trong một bài phỏng vấn với Alessandro Gisotti của Vatican News, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã đưa ra một tầm nhìn vào năm 2018 cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã mô tả năm 2018 sẽ mang nét đặc thù “bởi sự chú ý đặc biệt của Giáo Hội đối với giới trẻ, nghĩa là, về niềm hy vọng của họ, mục tiêu, và những thách đố mà họ đang phải đối diện”.

Hội Đồng Hồng Y C9 Họp Bàn Về Những Cải Tổ Vatican

Vatican, 14/09/2017 (MAS) – Vị đứng đầu văn phòng báo chí Toà Thánh, Greg Burke, đã tổ chức một buổi tóm lược dành cho các phóng viên vào Thứ Tư để tường thuật về cuộc họp vào tuần này của Hội Đồng Hồng Y C9. Mục đích của phiên họp lần thứ 21 này của Nhóm C9 là suy tư về những cải tổ Giáo Triều đang diễn ra.

Hội Đồng Hồng Y Cập Nhật Cho Đức Giáo Hoàng Về Tình Hình Cải Tổ Giáo Triều

Vatican, 15/06/2017 (MAS) – Vào lúc 13g00 ngày hôm nay, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Greg Burke, đã thực hiện cuộc họp báo về cuộc họp lần thứ 20 của Hội Đồng Hồng Y có sự tham dự của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Hội Đồng Hồng Y đã gặp gỡ Đức Thánh Cha trong 3 ngày: Thứ Hai ngày 12, Thứ Ba ngày 13 và Thứ Tư ngày 14/06. Tất cả mọi thành viên của Hội Đồng đều đã hiện diện trừ Đức Hồng Y Sean O’Malley của Boston.

Bản Tóm Lược Cuộc Họp Hội Đồng Hồng Y C-9

Vatican, 27/04/2017 (MAS) – Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Gregg Burke, đã tổ chức một cuộc họp báo về Cuộc Họp Lần Thứ XIX của Hội Đồng Cố Vấn Hồng Y với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Hội Đồng Hồng Y, ông nói, đã họp với Đức Thánh Cha trong 3 ngày: Thứ Hai, Thứ Ba, và Thứ Tư, 24-26/04. Tất cả các thành viên của Hội Đồng đều hiện diện. Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng trong phiên buổi sáng Thứ Tư vì Buổi Triều Yết Chung.

Thông Cáo Báo Chí Về Cuộc Họp Hội Đồng Hồng Y Lần Thứ 18

Vatican, 16/02/2017 (MAS) – Phó Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Paloma Garcia Ovejero, đã thực hiện phần tóm lược với báo giới vào Thứ Tư về Cuộc Họp Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn lần Thứ XVIII với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Hội Đồng Hồng Y đã gặp nhau cùng với Đức Thánh Cha trong ba ngày, Thứ Hai đến Thứ Tư, 13-15/02.

Hội Đồng Hồng Y Công Khai Thể Hiện Sự Ủng Hộ Đức Giáo Hoàng

Vatican, 14/02/2017 (MAS) – Sau rất nhiều những thách đố công khai đối với giáo huấn và thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, thì các thành viên của Hội Đồng Hồng Y quốc tế của Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu cuộc họp Tháng 2 của các Ngài thể hiện “sự hỗ trợ trọn vẹn” cho công việc của Ngài.

Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga người Honduras, điều phối viên của hội đồng, đã bắt đầu cuộc họp vào ngày 13/02 đảm bảo với Đức Giáo Hoàng về “sự hỗ trợ hoàn toàn cho con người và giáo quyền của Ngài” của các hồng y, theo một thông cáo của văn phòng báo chí Toà Thánh Vatican công bố.

Đức Giáo Hoàng Đưa Ra Những Nguyên Tắc Cho Việc Cải Tổ Giáo Triều Rôma

Vatican, 22/12/2016 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi Giáo Triều Rôma hãy đón nhận tiến trình cải tổ vào Thứ Năm, nói với các vị ấy rằng Mùa Giáng Sinh “là một dịp lễ mừng sự khiêm nhường đầy yêu thương của Thiên Chúa, một Thiên Chúa làm nổi giận những mong đợi thuần lý của chúng ta, trật tự được thiết lập của chúng ta”.

Ngài đã nói trong phần chúc mừng Giáng Sinh Giáo Triều Rôma.

Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh: Cuộc Họp Nhóm C9 Tập Trung Vào Truyền Giáo và Tính Thượng Hội Đồng

Vatican, 15/12/2016 (MAS) – Hội Đồng 9 Hồng Y đã họp vào tuần này tại Vatican, từ Thứ Hai, 12/12, đến Thứ Tư, 14/12. Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Greg Burke, đã tổ chức cuộc họp báo tóm lược vào Thứ Tư để thông báo cho các phóng viên biết công việc đã được thực hiện trong các phiên họp.

Hai vấn đề chính nổi trội như những định hướng cho cuộc cải tổ các thánh bộ Giáo Triều: lực đẩy truyền giáo và tính thượng hội đồng.

Subscribe to Cải Tổ Giáo Triều Rôma