Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Ký Ức và Niềm Hy Vọng Đi Đôi Với Nhau

Nói trong bài giảng vào Thứ Năm trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói để có thể tiến bước trong đời sống Kitô Hữu, thì chúng ta phải nghĩ lại và nuôi dưỡng những cuộc gặp gỡ của chúng ta với ts, nhớ lại những người đã thông truyền đức tin cho chúng ta.

Ký ức Kitô Giáo là muối của sự sống

ĐGH Phanxicô - Tập Trung Vào Ký Ức Trong Bài Giảng Lễ Dịp Sinh Nhật Lần Thứ 80

Ký ức là tâm điểm những lời giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau những bài đọc trong ngày tại Thánh Lễ sáng Thứ Bảy (17/12) mà Ngài làm chủ tế tại Nguyện Đường Thánh Phaolô tại Phủ Tông Đồ, cùng với các đức hồng y đang ở tại Rôma, là những vị đang họp lại để tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha.

Subscribe to Ký Ức