Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy đón nhận sự sống như quà tặng của Thiên Chúa

Vatican, 11/10/2018 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Điều Răn Thứ Năm: Ngươi không được giết người. Khi sự sống được đón nhận như là một quà tặng từ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, thì tầm nhìn về việc hiểu sự sống qua lăng kính của việc loại bỏ các vấn đề sẽ được chỉnh sửa.

Giá trị sự sống

Hàn Quốc xếp việc phá thai là 'một hành vi y tế vô luân'

Seoul, Hàn Quốc, 31/08/2018 (MAS) – Chính phủ Hàn Quốc đã bao gồm phá thai trong một danh mục “các hành vi y khoa vô luân” vào đầu tháng này khi luật phá thai của đất nước đã được cải biên lại nhằm giúp cho giới thẩm quyền dừng lại các chuyên viên y tế trong việc thực thi việc phá thai cách phi pháp.

Đức Giáo Hoàng Nói Về Những Vấn Đề Chấm Dứt Sự Sống

Vatican, 17/11/2017 (MAS) – Khi đối diện với những thách đố mới xuất hiện có liên quan đến những vấn đề “kết thúc sự sống”, “một kiểu mệnh lệnh mang tính phân cấp là không bao giờ bỏ mặc người bệnh”. Trong một lá thư gửi cho các tham dự viên của Hội Thảo Khu Vực Châu Âu của Hiệp Hội Y Khoa Thế Giới về các vấn đề chấm dứt sự sống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:

Đức Giáo Hoàng Bảo Vệ Nhân Loại Khỏi Cuộc Tấn Công Của "Thứ Chủ Nghĩa Duy Vật Kĩ Trị"

Vatican, 06/10/2017 (MAS) – Người ta không thể thinh lặng khi đối diện với một thứ “chủ nghĩa duy vật vô đạo đức” vốn đang là một đồng minh giữa kinh tế và công nghệ, và một thứ đang đối xử với cuộc sống như một nguồn để khai thác hay loại bỏ bởi quyền lực và lợi nhuận. “Thật không may là những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong thế giới này đang kinh nghiệm một sự đắng cay và đớn đau của ‘những lời hứa hão huyền’ của ‘thứ chủ nghĩa duy vật kĩ trị này’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói vào Thứ Năm.

Toà Án Hiến Pháp Chile Phê Chuẩn Đạo Luật Phá Thai

Santiago, Chile, 23/08/2017 (MAS) – Toà án hiến pháp Chile đã qui định rằng một bộ luật giải thoát những quy định về phá thai của đất nước là không vi phạm hiến pháp.

Vào Tháng 3 năm ngoái, hạ viện Chile đã phê chuẩn một đạo luật cho phép phá thai trong những trường hợp bị hãm hiếp, khi có một mối nguy sức khoẻ đối với người mẹ hoặc khi đứa con không khả thi. Đạo luật sau đó đã được Thượng Viện thông qua, nhưng những người chống đối đã thách đố luật này lên Toà Án Hiến Pháp.

Subscribe to Bảo Vệ Sự Sống