Skip to main content

Vị Quan Chức Cao Cấp Nhất Của Vatican Đối Diện Với Toà Án Úc Về Các Tố Cáo Lạm Dụng Tình Dục

Melbourne, Úc, 26/07/2017 (MAS) – Quan chức cao cấp nhất của Vatican đã từng bị cáo buộc trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục Giáo Hội Công Giáo đã khiến Ngài phải xuất hiện tại toà án ở Úc lần đầu tiên vào Thứ Tư trong một vụ bê bối vốn đã làm cho Toà Thánh choáng váng và đe doạ sẽ làm ô uế hình ảnh của đức giáo hoàng như là một một chiến binh chống lại nạn lạm dụng hàng giáo sĩ.

Đức Tổng Giám Mục Sydney Nói Về Đức Hồng Y Pell: "Công Lý Phải Theo Thời Gian"

Sydney, Úc, 22/05/2017 (MAS) – Các công tố viên đã đưa những đề xuất của họ lên Cảnh Sát Victoria về việc có nên mở phiên toà xử Đức Hồng Y George Pell người Úc về những cáo buộc lạm dụng hàng giáo sĩ trong nhiều chục năm về trước hay không, nhưng lời đề nghị của họ vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Đức Hồng Y Nói Với Các Sinh Viên Harvard: Các Bạn Phải Can Đảm

Tuần này Đức Hồng Y George Pell đã ngồi với khoảng 20 sinh viên từ Đại Học Harvard đến thăm Rôma, với mục tiêu thách đố các sinh viên này vừa đưa ra những lý tưởng vững vàng của mình vừa làm việc hết mình để đạt được những lý tưởng ấy – một điều mà Giáo Hội có thể giúp bằng việc mang lại một khung sườn nền tảng cho sự lãnh đạo về mặt luân lý.

Văn Phòng Đức Hồng Y Pell Bác Bỏ và Coi Những Tấn Công Là Chống Lại Cuộc Cải Tổ

Vatican City, 18/01/2017 (MAS) – Trong sự phản ứng trước một cuốn sách mới tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực ra đã thực hiện quá ít trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ, và rằng Đức Hồng Y George Pell có liên quan, văn phòng của Đức Hồng Y tại Úc đã bác bỏ những lời tuyên bố như là được khơi dậy bởi việc chống lại cuộc cải tổ.

Subscribe to ĐHY Pell