Skip to main content

Thượng Viện Romania Đồng Ý Trưng Cầu Dân Ý Về Chống Tham Nhũng

Bucharest, Romania, 14/02/2017 (MAS) – Thượng viện Romania đã đồng ý tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc đấu tranh chống tham nhũng chính thức sau áp lực từ những cuộc biểu tình công khai.

Ước chừng khoảng 70,000 người đã xuống đường vào Chúa Nhật trong đêm thứ 13 liên tiếp để thể hiện chống lại chính phủ. Những chiến dịch này đã tố cáo chính phủ vì nỗ lực làm dịu luật chống tham nhũng.

Subscribe to Romania