Skip to main content

Lời chia buồn của Đức Giáo Hoàng trước sự ra đi của Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran

Vatican, 07/07/2018 (MAS) – “Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, một người mà tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, đã đánh dấu cách sâu sắc đời sống của Giáo Hội hoàn vũ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong điện văn chia buồn đến Geneviève Dubert, người em của Đức Hồng Y quá cố, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn của Vatican.

Đức Hồng Y 74 tuổi đã qua đời vào ngày 05/07/2018 tại Hartford, Hoa Kỳ, nơi Ngài đang điều trị căn bệnh Parkinson.

Đức Giáo Hoàng Nói Với Nhóm Liên Tôn Iraq: "Abraham Là Vị Cha Chung Của Chúng Ta"

Vatican, 30/03/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Tư đã chào các thành viên của một phái đoàn đến từ Ban Giám Sát Iraq và Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn.

“Chuyến thăm của quí vị là một sự phong phú huynh đệ, thật sự, và do đó, là một con đường dẫn đến hoà bình ở nơi tất cả, hoà bình trong tâm hồn, trong gia đình, trong đất nước của quí vị, và trong thế giới”, Đức Giáo Hoàng nói với nhóm này trong một cuộc tiếp kiến riêng trước Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài.

Subscribe to ĐHY Tauran