Skip to main content

Chân Phúc Phaolô VI và Oscar Romero Sẽ Được Phong Thánh

Vatican, 08/03/2018 (MAS) – Tòa Thánh Vatican đã công bố vào Thứ Tư rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận phép lạ thứ hai cho năm vị trên con đường phong thánh sẽ được tôn phong, sáng giá nhất là Chân Phúc Phaolô VI và Chân Phúc Oscar Romero.

Với phép lạ thứ hai được phê chuẩn, con đường đã được rõ ràng cho một ngày được ấn định để phong thánh từng vị trong số năm vị này, mở ra cho các Ngài để chính thức được tuyên phong bậc hiển thánh.

Các Đức Hồng Y Đã Phê Chuẩn Phép Lạ Của Chân Phúc Phaolô VI

Vatican, 07/02/2018 (MAS) – Bộ Phong Thánh đã đồng thuận phê chuẩn việc công nhận phép lạ thuộc về Chân Phúc Phaolô VI, có nghĩa là Đức cựu Giáo Hoàng rất có thể sẽ được tuyên phong bậc hiển thánh vào cuối năm nay.

Án sẽ được chuyển đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô để nhận sự phê chuẩn cuối cùng, và một ngày phong thánh.

Chân Phúc Phaolô VI Có Thể Được Phong Thánh Năm 2018

Vatican, 24/12/2017 (MAS) – Chân Phúc Phaolô VI có thể được tuyên phong hiển thánh vào năm 2018, có lẽ trong thời gian Thượng Hội Đồng Giám Mục, một tổ chức mà Ngài đã tái thiết lập sau Công Đồng Vatican II, theo tờ báo của giáo phận quê hương của Ngài cho biết.

Cha Solanus Casey: Một Linh Mục Người Mỹ Sẽ Được Phong Chân Phúc Vào Tuần Tới

Bậc Đáng Kính Solanus Casey, một vị linh mục Dòng Capuchin gốc Mỹ đã qua đời năm 1957, sẽ được phong chân phúc trong Thánh Lễ vào ngày 18/11 sắp tới tại Detroit.

Cha Solanus Casey là ai? Nổi tiếng về đức tin tuyệt vời của Ngài, chú tâm đến người bệnh, và khả năng trong vai trò là một nhà cố vấn thiêng liêng, Ngài sẽ là người đàn ông thứ hai gốc Mỹ được phong chân phúc.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Thêm Một Đường Lối Phong Thánh Mới: Việc Dâng Hiến Mạng Sống Vì Người Khác

Vatican, 18/07/2017 (MAS) – Có một “con đường” mới cho việc phong chân phúc và phong thánh: con đường này liên quan đến những người Kitô Hữu là những người, được thôi thúc bởi lòng bác ái, đã hy sinh đời sống của họ cách anh hùng vì người khác. Đó là “sự trao ban cách nhưng không đời sống của một người” vốn thêm vào với những kiểu “tử đạo” và “nhân đức anh hùng” mà từ đó, cho đến tận ngày nay, Giáo Hội tuyên phong một người người là Chân Phúc.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Phong Thánh Cho Các Mục Đồng Fatima

Vatican, 21/04/2017 (MAS) – Trong một công nghị công khai bình thường tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố việc phong thánh cho tổng cộng 35 người, đa số các vị này đều là các vị tử đạo thuộc thế kỷ 16 và 17 của Châu Mỹ Latinh. Các Ngài gồm 30 linh mục người Brazil và giáo dân đã bị những người lính Hà Lan giết hại vì việc từ chối cải đạo sang Tin Lành Calvin trong suốt thời kỳ thuộc địa hoá miền đông bắc Brazil vào năm 1645.

Hàng Ngàn Người Tham Dự Lễ Phong Chân Phúc Các Vị Tử Đạo Albania

Shkodër, Albania, 07/11/2016 (MAS) – Hàng chục vị tử đạo Công Giáo là những vị đã bị giết hại từ năm 1945 đến 1974 bởi chế độ Cộng Sản Albania vì niềm tin Kitô Giáo của họ đã được phong chân phúc vào Thứ Bảy trong một Thánh Lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự.

Nghi thức phong chân phúc diễn ra tại thành phố phía tây bắc Shkodër của Albania.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Tôn Phong 7 Vị Thánh Mới

Vatican, 17/10/2016 (MAS) – Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tôn phong 7 Vị Thánh mới gồm có “vị linh mục cao bồi” Jose Gabriel del Rosario Brochero.

Được biết đến là “Cura Brochero”, một người Argentina đã chọn sứ mạng của Ngài là mang thông điệp ơn cứu độ của Tin Mừng đến các vùng ngoại biên, đã được tuyên phong Hiển Thánh cùng với 6 vị khác trong Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Phong 7 Vị Thánh

Ngay từ khởi đầu của buổi cử hành hôm nay, chúng ta đã thưa lời cầu nguyện này lên cùng Thiên Chúa “Xin tạo nên ở nơi một tâm hồn đại lượng và kiên vững, để chúng con luôn biết phục vụ Chúa bằng lòng trung thành và tinh thần trong sạch”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Mở Đường Cho Án Phong Thánh Một Linh Mục Người Pháp Bị ISIS Giết Hại

Vatican, 04/10/2016 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thúc đẩy nhanh tiến trình để phong thánh cho Cha Jacques Hamel, vị linh mục người Pháp đã bị những tên khủng bố ISIS giết hồi Tháng Bảy khi Ngài đang cử hành Thánh Lễ.

Đức Phanxicô nói với các phóng viên trên chuyến bay của Ngài trở về Rôma từ Azerbaijan vào ngày 02/10 rằng Ngài đã trao đổi với Đức Hồng Y Angelo Amato, bộ trưởng Bộ Phong Thánh, về việc đặt sang một bên giai đoạn đợi chờ 5 năm thông thường để cho phép thu thập các lời chứng liên quan đến việc giết hại Cha Hamel.

Subscribe to Phong Thánh