Skip to main content

Bí Quyết Cầu Nguyện Kinh Mân Côi Sâu Hơn

Thật thú vị là trong những lần hiện ra ở Lộ Đức (Lourdes), Fatima và những nơi khác, Mẹ Thiên Chúa luôn lặp đi lặp lại lời đề nghị cầu nguyện Kinh Mân Côi. Mẹ không mời gọi chúng ta đọc Kinh Nhật Tụng, hay đọc sách thiêng liêng, hay Viếng Thánh Thể, hay thực hiện việc cầu nguyện nội tâm hay cầu nguyện tư tưởng. Tất cả mọi hình thức cầu nguyện đã đề cập đều tốt lành, được Giáo Hội chuẩn nhận và được nhiều vị thánh thực hành. Nhưng tại sao Mẹ Maria “chỉ” đặt Kinh Mân Côi vào trong lòng chúng ta?

Subscribe to Bí Quyết Cầu Nguyện Kinh Mân Côi