Skip to main content

Ông Maduro Của Venezuela Đã Liệt Kê Đảng Đối Lập Của Ông Là Không Đủ Phẩm Chất Cho Cuộc Đua Tổng Thống Năm Tới

Caracas, Venezuela, 11/12/2017 (MAS) – Khi Tổng Thống Venezuela đã củng cố việc nắm quyền lực của đảng mình bằng điều dường như là một chiến thắng sạt lở trong một cuộc bỏ phiếu cấp thành phố vào cuối tuần này, ông đã xử lý một cú bùm khác với các nhóm đối lập chính của đất nước bằng việc xếp họ vào nhóm không đủ tư cách cho việc ra ứng cử cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái.

[Phỏng Vấn] Đức Hồng Y Người Venezuela Urosa Nói Về Cuộc Gặp Gỡ Với Đức Giáo Hoàng và Cuộc Khủng Hoảng Nước Ngài

Vatican, 10/06/2017 (MAS) – “Hãy tiến bước với công việc mục vụ của chúng ta, với sự đồng hành của người dân trong những thời khắc khó khăn này, dĩ nhiên, để giúp theo đuổi sự sống chung và hoà bình”, là những chỉ dẫn mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mang lại cho các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Venezuela, trong buổi tiếp kiến riêng mà các vị đã tham dự vào Thứ Năm tuần này tại Vatican.

Hội Đồng Giám Mục Venezuela: Tổng Thống Maduro Muốn Làm Cho Người Dân Đói Để Phục Tùng

Vatican, 09/06/2017 (MAS) – Sau cuộc gặp vào phút chót với Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Năm để thảo luận về tình hình khốc liệt tại đất nước của các Ngài, Hội Đồng Giám Mục Venezuela nói rằng các Ngài có đầy đủ sự hỗ trợ trong khi đối diện với những thử thách của một chế độ mà các Ngài nói rằng đàn áp người dân để duy trì quyền lực.

Subscribe to Khủng Hoảng Venezuela