Skip to main content

Bài Phỏng Vấn Đặc Biệt Đức Hồng Y Charles Bo Về Myanmar

Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng Giám Mục Yangon, Myanmar, nêu ý kiến rằng ngay ở nơi nào có cực đoan, ngược đãi, Hội Thánh Công giáo sẽ giúp đỡ những tôn giáo bị bắt bớ khác trong đó có Hồi Giáo, để họ được lên tiếng nói và được tôn trọng.

Giáo Hội Myanmar Đón Nhận Quan Hệ Ngoại Giao Với Toà Thánh Vatican

Pathein, Myanmar, 05/05/2017 (MAS) – Đức Giám Mục John Hsane Hgyi, giám mục giáo phận Pathein của Myanmar đã thể hiện niềm vui trước sự đồng thuận chung giữa Toà Thánh và Nước Cộng Hoà Liên Bang Myanmar về việc thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, một quyết định mà Ngài cho là vì sự phát triển tích cực và vì những bước hướng đến sự thay đổi.

Subscribe to Giáo Hội Công Giáo Myanmar