Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Đừng Chống Lại Thần Khí, Hãy Mở Ra Cho Sự Kinh Ngạc Của Thiên Chúa

Hãy canh phòng trước tội chống lại Thần Khí và luôn mở ra cho những kinh ngạc của Thiên Chúa. Đây là giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Hai (08/05) của Ngài, tại nguyện đường Santa Marta tại Vatican. Ngài giải thích về đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn mà Thánh Phêrô đối diện với cộng đoàn Kitô Hữu đầu tiên liên quan đến việc mở ra cho dân ngoại là những người tham gia vào Giáo Hội.

Subscribe to Thiên Chúa Gây Kinh Ngạc