Skip to main content

Du lịch cần làm vinh danh Thiên Chúa và cổ võ phẩm giá con người

Vatican, 06/08/2018 (MAS) – Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Phát Triển Con Người Toàn Diện, Đức Hồng Y Peter Turkson, đã ký một Thông Điệp Ngày Thế Giới Du Lịch, sẽ diễn ra vào ngày 27/09.

Trong Thông Điệp của Ngài, Đức Hồng Y Turkson đã suy tư về chủ đề cho việc sống năm nay: “Du Lịch và Sự Biến Đổi Kĩ Thuật Số”. Chủ đề này, ngài nói, tập trung vào cách mà công nghệ số làm biến đổi thời đại và hành vi của chúng ta.

Đức Hồng Y Turkson: Đừng Gạt Sang Lề Người Mắc Bệnh Tự Kỷ

Vatican, 03/04/2018 (MAS) – Đức Hồng Y Peter Turkson đã công bố một thông điệp nhân Ngày Thế Giới Nhận Thức Về Bệnh Tự Kỷ kêu gọi các cộng đoàn đức tin hãy có những cuộc gặp gỡ ý nghĩa với những người mắc bệnh tự kỷ và với gia đình của họ, trong sự đối nghịch chống lại với nền văn hóa loại trừ.

Thảo Luận Nạn Tham Nhũng Tại Vatican: 'Vấn Đề Không Chỉ Là Pháp Lý Mà Còn Cả Hoạt Động'

Vatican, 19/06/2017 (MAS) – Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện vào Thứ Bảy đã công bố một thông cáo về những kết luận của Cuộc Hội Thảo Quốc Tế về Tham Nhũng, đã được tổ chức vào Thứ Năm tại Vatican.

Được tổ chức trong sự phối hợp với Hội Đồng Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội, cuộc thảo luận gồm 50 tham dự viên từ nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ, cũng như là các cơ quan chống mafia và chống tham nhũng.

Subscribe to Thánh Bộ Phát Triển Con Người Toàn Diện