Skip to main content

Có Phải Lòng Trắc Ẩn Có Nguồn Gốc Từ Sự Thấu Cảm?

Trong đề thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay, ở phần đọc hiểu có trích một đoạn nói về sự thấu cảm từ một cuốn sách. Theo đoạn trích này, thì tác giả đã xác định "lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm". Lòng trắc ẩn (pity, compassion) theo từ điển Oxford có nghĩa là cảm thấy đau buồn trước những bất hạnh của người khác; sự thấu cảm (Empathy) là khả năng hiểu được và chia sẻ cảm giác của người khác. Và không có một từ điển ngôn ngữ nào trên thế giới khẳng định lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm.

Subscribe to Sự Thấu Cảm