Skip to main content

Đức Hồng Y Marx Nói Giáo Hội Nên Làm Phép Cưới Cho Các Đôi Đồng Tính

Munich, Đức, 05/02/2018 (MAS) – Các linh mục nên được phép để làm phép cho các đôi đồng tính trên nền tảng từng trường hợp một, vị hồng y hàng đầu người Đức cho biết.

Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, cho biết rằng quyết định cần phải được thực hiện “bởi vị mục tử trên thực tế, và cá nhân dưới sự chăm sóc mục vụ”.

Các Trường Học Dòng Tên Tại Úc Đang Thách Đố Giáo Huấn Giáo Hội Về Hôn Nhân Đồng Tính

Sydney, 30/08/2017 (MAS) – Hai trường học tư của Dòng Tên tại Úc đã cố ý cổ võ hôn nhân đồng tính, trích giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Trong một thông điệp gửi cho các bậc phụ huynh, nhân sự và sinh viên, Trường Cao Đẳng Dòng Tên tại Sydney và Cao Đẳng Xavier tại Melbourne, trong khi không một cách cụ thể cổ võ cho một tiếng “có”, đã kêu gọi các bậc cha mẹ suy tư về giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về tình yêu, lòng thương xót, và không phán xét.

Subscribe to Hôn Nhân Đồng Tính