Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe về Bữa Tiệc Ly, nhưng thật kinh ngạc, chú ý đến những chuẩn bị hơn là chính bữa tiệc. Chúng ta liên tục nghe từ “chuần bị”. Chẳng hạn, các môn đệ hỏi: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" (Mc 14:12). Chúa Giêsu đã sai các vị đi với những chỉ dẫn rõ ràng để thực hiện những công việc chuẩn bị cần thiết và họ đã tìm “một căn phòng rộng...được trang hoàng và sẵn sàng” (c. 15). Các môn đệ ra đi chuẩn bị, nhưng Chúa đã thực hiện chính những công việc chuẩn bị của Ngài”.

Đức Hồng Y Sarah: Hiệp Lễ Bằng Tay Là Một Phần Của 'Cuộc Tấn Công Của Ma Quỷ' Vào Thánh Thể

Vatican, 24/02/2018 (MAS) – Việc thực hành rộng khắp của những người Công Giáo lãnh nhận hiệp lễ bằng tay trong khi đứng là một phần của cuộc tấn công của Satan vào Giáo Hội, vị đứng đầu thành bộ Phụng Tự đã nói.

Trong phần lời nói đầu của một cuốn sách về chủ đề, Đức Hồng Y Robert Sarah đã than phiền về sự thiếu tôn kính đối với Bí Tích Cực Thánh, nói rằng việc này dẫn đến niềm tin vào “những sai lỗi” về vấn đề.

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết: Thánh Lễ Là Lời Cầu Nguyện "Tuyệt Đỉnh"

Vatican, 16/11/2017 (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Thứ Tư của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục bài giáo lý của Ngài về Thánh Lễ.

Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng nói, là cầu nguyện – hay đúng hơn, đó là “lời cầu nguyện tuyệt hảo, cao nhất, siêu việt nhất, và đồng thời, ‘cụ thể’ nhất...đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa”.

Subscribe to Thánh Thể