Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Chúa là đá mà chúng ta xây dựng đời mình trên đó

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng của mình vào Thứ Năm (06/11) đã tập trung vào ba cặp từ lấy từ các bài đọc Kinh Thánh trong ngày: nói và hành động; cát và đá; cao và thấp.

Nói và hành động

Cặp đầu, “nói và hành động”, phân biệt hai cách tiếp cận tương phản đối với đời sống Kitô Giáo:

Subscribe to Xây Nhà Trên Cát