Skip to main content

Khóa Học Trừ Quỷ Nghiên Cứu Mối Liên Hệ Giữa Khiêu Dâm và Tầm Ảnh Hưởng Của Ma Quỷ

Vatican, 17/04/2018 (MAS) – Một khóa học trừ quỷ thường niên được thực hiện cho các linh mục tại Rôma nhằm mở ra cuộc đối thoại về mức độ nào của tầm ảnh hưởng ma quỷ có thể tồn tại trong việc sử dụng phim ảnh khiêu dâm.

“Tính dục con người tự thận nó là một giá trị, nhưng khi bạn sử dụng nó cách kém cỏi, thì bạn đang tự tạo ra sự nguy hại cho chính mình và người khác, đặc biệt là nếu nó có liên quan đến trẻ em”, Cha Pedro Barrajon nói với các phóng viên vào ngày 16/04.

Vị Chánh Án Tòa Án Vatican Chấp Thuận Bản Án Tội Sở Hữu Hình Ảnh Khiêu Dâm Trẻ Em

Vatican, 23/02/2018 (MAS) – Một thẩm phán của một tòa án cao nhất Vatican đã bị kết án tù treo 14 tháng bởi một tòa án Ý vì sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em và quấy rối tình dục. Do đó, Ngài đã xin từ nhiệm khỏi vị trí của mình tại Tòa Thượng Thẩm Roman Rota.

Theo tờ báo Ý La Stampa, Đức Giám Mục Pietro Amenta, một thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Rota, một tòa án chủ yếu xử lý các vụ án về hôn nhân, đã chấp nhận lời tuyên án vào ngày 14/02.

Subscribe to Hình Ảnh Khiêu Dâm Trẻ Em