Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Mời Gọi Mọi Người Hãy Thánh Thiện Trong Cuộc Sống Thường Nhật

Vatican, 29/04/2018 (MAS) – Nói với đám đông tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày đoạn thuật lại cho chúng ta thời điểm mà trong đó Chúa Giêsu tự trình bày về Ngài là cây nho thật và mời gọi chúng ta hiệp nhất với Ngài để sinh hoa trái.

Đức Giáo Hoàng Trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương: Khám Phá Căn Tính Là Môn Đệ Chúa Giêsu Của Chúng Ta

Vatican, 23/04/2018 (MAS) – Trong bài suy tư của Ngài trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, về các bài đọc của Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Phụng Vụ “tiếp tục với ý định giúp chúng ta tái khám phá lại căn tính của chúng ta trong tư cách là các môn đệ của Chúa Phục Sinh”.

Subscribe to Giờ Kinh Lạy Nữ Vương