Skip to main content

[Chiêm Niệm] Một Mùa Gặt Bội Thu

Hạt giống được gieo vào đất tốt tựa như ai đó lắng nghe Lời và hiểu Lời. "Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục" (Mát-thêu 13:23)

Bài Đọc Mát-thêu 13:1-23

Subscribe to Mùa Gặt Bội Thu