Skip to main content

Đại Học Stanford phát triển thành công AI có thể dự đoán biến chứng do thuốc

California, 12/07/2018 (Tinhte) - Tác dụng phụ của thuốc - nguyên nhân dẫn đên những biến chứng vô cùng nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng thật sự là thứ rất khó để có thể lường trước bởi theo ước tính, có hơn 125 tỷ biến chứng tiềm năng. “Việc thử nghiệm một loại thuốc mới bằng cách kết hợp nó với những dạng thuốc sẵn có là điều bất khả thi, bởi cần phải thực hiện đến 5 ngàn thí nghiệm khác nhau”, Marinka Zitnik, một nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford (Mỹ), cho biết. “Trên thực tế, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Subscribe to Công Nghệ AI