Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô với Anh Em Dòng Capuchin: Sự vĩ đại thật ở nơi sự nhỏ bé

Vatican, 15/09/2018 (MAS) – Sau khi đón tiếp tân Bề Trên Tổng Hội, Cha Roberto Genuin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhìn nhận một vài tâm điểm của Tổng Công Nghị năm nay. Những tâm điểm này gồm việc nghiên cứu chủ đề “hãy mang lấy ách của tôi...và học cùng tôi”; và một tài liệu sẽ “giúp dẫn dắt người thánh hiến vào trọng tâm của Tin Mừng”.

Chúa Đơn Sơ

Subscribe to Sự Nhỏ Bé