Skip to main content

Đức Tổng Giám Mục Chaput Nói Với Các Linh Mục: Hãy Bảo Vệ Mối Dây Hôn Nhất Bất Cứ Nơi Nào Có Thể

Houston, Texas, 09/11/2017 (MAS) – Các linh mục phải tôn trọng giao ước cả đời của hôn nhân như là “một thông điệp của sự tự do, ngay cả khi thật khó để làm thế”, Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, Tổng Giáo Phận Philadelphia đã nói với hàng giáo sĩ Mỹ gốc Filippino trong một cuộc gặp gỡ.

Đồng Cảm Với Ma Quỷ

Leszek Kolakowski là một người không bình thường của câu chữ. Là một nhà phê bình khắc nghiệt của Giáo Hội khi còn là một thanh niên, ông là một triết gia Mác-xít hàng đầu tại Balan cho đến khi ông đã hỏi quá nhiều câu hỏi khó chịu về đời sống Xô-viết dưới thời Stalin và đã bị lưu đày sang Phương Tây.

Hàng Giám Mục Công Giáo Lên Án Những Emails 'Tồi Tệ' và 'Phản Công Giáo' Trong Đội Của Hillary Clinton

Philadelphia, Hoa Kỳ, 16/10/2016 (MAS) – Các giám mục Công Giáo và các nhà chiến dịch chính trị đã lên án những email của đội chiến dịch của bà Hillary Clinton vốn đang tấn công Đạo Công Giáo.

Những email, được công bố bởi Wikileaks vào tuần này, đang làm giảm những giáo huấn “thời trung cổ” của Giáo Hội Công Giáo.

Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Tổng Giáo Phận Philadelphia đã gọi những emails này là “tồi tệ” và “phản Công Giáo một cách coi thường”.

Subscribe to TGM Charles Chaput